GMP Basic

Kursusmålet med GMP I er at give kuristen en grundlæggende viden om GMP-reglerne, så reglerne kan udøves i egne faciliteter. Kurser løber over 2 dage, og vil give deltageren grundlæggende kendskab indenfor Eudralex Vol 4. Som er den europæiske lovgivning som hele kurset er sat sammen omkring.

Vi anbefaler dette kursus til folk der i forvejen ingen kendskab har til GMP eller nyansatte i pharmaceutiske virksomheder.


•GMP-regler og lovgrundlag
•Lokaler & Udstyr
•Personale og Uddannelse
•Dokumentation
•Selvinspektion/intern audit
•Evaluering og afslutning Introduktion til risikostyring
•Kvalificering og validering
•Kvalificering og validering af analyseudstyr og –metoder
•Afvigelseshåndtering
•State of Control
•Risikoanalyse – praktisk eksempel
•Teori suppleres med opgaver og diskussion i plenum

•Når kurset er afsluttet vil deltager modtage et kursusbevis som bevis på deltagelse.

  • Skriv for tilmelding til denne kursus type